Project Description

Myška Madlenka

23 stawizničkow wo myšce Madlence

Najrjeńše powědki Marje Krawcec wo myšce Madlence su so za tutu CD wupytali. Tekst za spěw “Naša myška Madlenka” je spisał Jandytar Hajnk, melodija je wot Dietmara Kreisla.

1 Naša myška Madlenka… 00:01:49
2 pyta picu ua zymu 00:03:21
3 waži tři gramy přewjele 00:02:37
4 wočakuje wopyt 00:03:11
5 na lodźe 00:03:33
6 chce jejka wóskować 00:03:20
7 chce mejku stajeć 00:03:05
8 wostaji wopušku w paslach 00:03:16
9 boji so njewjedra 00:02:25
10 da pazorki třihać 00:02:23
11 chce nazymski koncert wuhotować 00:03:13
12 chce zmija pušćeć 00:03:17

13 je hižo za hody nakupowała 00:02:40
14 w kurjawje 00:03:10
15 a kuchar knoćik Florian 00:02:35
16 a Ptači kwas 00:02:50
17 dóstanje wosom młodych myškow 00:02:14
18 pyta mału Hilžbjetu 00:03:05
19 a hrib na zahrodźe 00:02:48
20 knoćik Florian je sej kulu nabił 00:02:22
21 a kulki na hodownym štomiku 00:02:59
22 a wuši zwěrjatow 00:02:29
23 a jutrowne konje 00:02:47
24 ma narodniny 00:02:55

Streamowanje za tóś tu CD se techniski hyšći pśigótujo.

Streamowanje za tóś tu CD se techniski hyšći pśigótujo.

1 Naša myška Madlenka… 00:01:49
2 pyta picu ua zymu 00:03:21
3 waži tři gramy přewjele 00:02:37
4 wočakuje wopyt 00:03:11
5 na lodźe 00:03:33
6 chce jejka wóskować 00:03:20
7 chce mejku stajeć 00:03:05
8 wostaji wopušku w paslach 00:03:16
9 boji so njewjedra 00:02:25
10 da pazorki třihać 00:02:23
11 chce nazymski koncert wuhotować 00:03:13
12 chce zmija pušćeć 00:03:17
13 je hižo za hody nakupowała 00:02:40
14 w kurjawje 00:03:10
15 a kuchar knoćik Florian 00:02:35
16 a Ptači kwas 00:02:50
17 dóstanje wosom młodych myškow 00:02:14
18 pyta mału Hilžbjetu 00:03:05
19 a hrib na zahrodźe 00:02:48
20 knoćik Florian je sej kulu nabił 00:02:22
21 a kulki na hodownym štomiku 00:02:59
22 a wuši zwěrjatow 00:02:29
23 a jutrowne konje 00:02:47
24 ma narodniny 00:02:55

1 Naša myška Madlenka… 00:01:49
2 pyta picu ua zymu 00:03:21
3 waži tři gramy přewjele 00:02:37
4 wočakuje wopyt 00:03:11
5 na lodźe 00:03:33
6 chce jejka wóskować 00:03:20
7 chce mejku stajeć 00:03:05
8 wostaji wopušku w paslach 00:03:16
9 boji so njewjedra 00:02:25
10 da pazorki třihać 00:02:23
11 chce nazymski koncert wuhotować 00:03:13
12 chce zmija pušćeć 00:03:17
13 je hižo za hody nakupowała 00:02:40
14 w kurjawje 00:03:10
15 a kuchar knoćik Florian 00:02:35
16 a Ptači kwas 00:02:50
17 dóstanje wosom młodych myškow 00:02:14
18 pyta mału Hilžbjetu 00:03:05
19 a hrib na zahrodźe 00:02:48
20 knoćik Florian je sej kulu nabił 00:02:22
21 a kulki na hodownym štomiku 00:02:59
22 a wuši zwěrjatow 00:02:29
23 a jutrowne konje 00:02:47
24 ma narodniny 00:02:55

Produktion

Titulny wobraz: Isa Bryccyna
Wuhotowanje: Handrij Bjeńš
Ćišć: MAXROI Graphics GmbH, Zhorjelc
Produkcija: CUE – Sound Service, Albersloh

Producent & pšawa

© + ℗ Załožba za serbski lud, Budyšin 1998.
℗ Z přećelnej dowolnosću MDR.

1. nakład 1998

Kat. čo: 10 / 98 2 CD

wěcej projekty