Project Description

Nalěćo

Swětny oratorij Korle Awgusta Kocora a Handrija Zejlerja

Swětny oratorij za solistow, chór a orchester wot Korle Awgusta Kocora (1822-1904) po libreće Handrija Zejlerja (1804-1872). Instrumentacija wot Jana Bulanka (1931-2002). Nahrawało je so wot 9. do 30. meje 2000 we wjacezaměrowej hali Jednota w Chrósćicach.

1 Prolog – Stwórba boža, templo swjaty 00:05:08
2 Prěnja dźělba – W hajach, polu, holi 00:02:05
3 Prěnja dźělba – Pój, witaj, nalěćo 00:03:21
4 Prěnja dźělba – Trawička, ty mólička 00:03:43
5 Prěnja dźělba – Ha hdźe maće tu hadlenu 00:00:48
6 Prěnja dźělba – Dźěći hołk a bosy hraje 00:01:53
7 Prěnja dźělba – Słódka młodosć, złoty časo 00:05:12
8 Prěnja dźělba – Słyšiš rěkow pluskotanje, Nutž zwonja młode nalěćo 00:01:55
9 Prěnja dźělba – Chwalena budź fijałka 00:03:19
10 Prěnja dźělba – Smjertne jastwo rozłamane, Hdźe su mi banty čerwjene 00:03:16
11 Prěnja dźělba – Ow, najswjećiša jutrownička 00:01:37
12 Druha dźělba – Won do pola 00:02:36
13 Druha dźělba – Na horje steji chójca 00:01:49
14 Druha dźělba – Hohej! Wy pline holčata 00:01:45
15 Druha dźělba – Njech će prašam, brězyčka, Mróčel kapa žohnowanje 00:03:04
16 Druha dźělba – Słónco, kral ze swěćateho stoła, Lute rjanosće a spodobanje 00:04:50

17 Druha dźělba – Wopor skići rěka, trawnik włóžny 00:02:05
18 Druha dźělba – So hibot, běh a hołk a dźěło, Što radosć rjeńšu dawa 00:04:14
19 Druha dźělba – Pišćo płuhi zemju drěja 00:03:05
20 Druha dźělba – Nětko domoj k swojej hěći 00:03:01
21 Druha dźělba – Tam kóždy dźeń je lubosć znowa 00:01:08
22 Třeća dźělba – Žito ćěri, kłós tón wleče 00:01:26
23 Třeća dźělba – Rjana meja zwjesule, Hdy bych ja była róžička 00:08:09
24 Třeća dźělba – Štó tam chodźi, Přećelnica z wyšich stronow 00:03:56
25 Třeća dźělba – Štóž jězbu cunju rodźi, We pisanej chěžce, na čołmje 00:05:01
26 Třeća dźělba – Zemja wutli, Łuki, pola zadymaja 00:03:06
27 Třeća dźělba – Połna płodow, połna kćenja 00:03:00
28 Třeća dźělba – Swětła wodniše, Pój, wječoro k nam rjany 00:04:46
29 Třeća dźělba – Swjaty Jan so přibližuje 00:00:59
30 Třeća dźělba – Z dychom swjatoh Jana 00:03:49
31 Třeća dźělba – Derje, derje je na zemi 00:06:51

Streamowanje za tóś tu CD se techniski hyšći pśigótujo.

Streamowanje za tóś tu CD se techniski hyšći pśigótujo.

1 Prolog – Stwórba boža, templo swjaty 00:05:08
2 Prěnja dźělba – W hajach, polu, holi 00:02:05
3 Prěnja dźělba – Pój, witaj, nalěćo 00:03:21
4 Prěnja dźělba – Trawička, ty mólička 00:03:43
5 Prěnja dźělba – Ha hdźe maće tu hadlenu 00:00:48
6 Prěnja dźělba – Dźěći hołk a bosy hraje 00:01:53
7 Prěnja dźělba – Słódka młodosć, złoty časo 00:05:12
8 Prěnja dźělba – Słyšiš rěkow pluskotanje, Nutž zwonja młode nalěćo 00:01:55
9 Prěnja dźělba – Chwalena budź fijałka 00:03:19
10 Prěnja dźělba – Smjertne jastwo rozłamane, Hdźe su mi banty čerwjene 00:03:16
11 Prěnja dźělba – Ow, najswjećiša jutrownička 00:01:37
12 Druha dźělba – Won do pola 00:02:36
13 Druha dźělba – Na horje steji chójca 00:01:49
14 Druha dźělba – Hohej! Wy pline holčata 00:01:45
15 Druha dźělba – Njech će prašam, brězyčka, Mróčel kapa žohnowanje 00:03:04
16 Druha dźělba – Słónco, kral ze swěćateho stoła, Lute rjanosće a spodobanje 00:04:50
17 Druha dźělba – Wopor skići rěka, trawnik włóžny 00:02:05
18 Druha dźělba – So hibot, běh a hołk a dźěło, Što radosć rjeńšu dawa 00:04:14
19 Druha dźělba – Pišćo płuhi zemju drěja 00:03:05
20 Druha dźělba – Nětko domoj k swojej hěći 00:03:01
21 Druha dźělba – Tam kóždy dźeń je lubosć znowa 00:01:08
22 Třeća dźělba – Žito ćěri, kłós tón wleče 00:01:26
23 Třeća dźělba – Rjana meja zwjesule, Hdy bych ja była róžička 00:08:09
24 Třeća dźělba – Štó tam chodźi, Přećelnica z wyšich stronow 00:03:56
25 Třeća dźělba – Štóž jězbu cunju rodźi, We pisanej chěžce, na čołmje 00:05:01
26 Třeća dźělba – Zemja wutli, Łuki, pola zadymaja 00:03:06
27 Třeća dźělba – Połna płodow, połna kćenja 00:03:00
28 Třeća dźělba – Swětła wodniše, Pój, wječoro k nam rjany 00:04:46
29 Třeća dźělba – Swjaty Jan so přibližuje 00:00:59
30 Třeća dźělba – Z dychom swjatoh Jana 00:03:49
31 Třeća dźělba – Derje, derje je na zemi 00:06:51

Produktion

Cyłkowny wuměłski nawod a dirigent: Ronald Monem
Hudźbne nastudowanje: Michał Janca, Wolfgang Frister a André Klatte
Wuměłske poradźowanje: HD Jan Bulank
Zwukowy mišter: Horst Kunze
Zwukoweho studijo: MITRA CLASSICS, Michael Tramnitz, Bonn
Grafiske wuhotowanje: Iris Brankačkowa
Teksty a redakcija: Detlef Kobjela; dramaturgija SLA
Fota: priwatne Přłožk do jendźelšćiny: dr. Vladimira Šatavová

Producent & pšawa

© + ℗ Załožba za serbski lud, Serbski ludowy ansambl t. Z w.r., Budyšin 2000.

1. nakład 2005

ZP 18 / 00 2 CD

wěcej projekty