Serbski rekwiem

Serbski rekwiem po słowach swjateho pisma za sola a chór z přewodom orchestra zestajał Korla Awgust Kocor (1822-1904)

Předstajenje a nahrawanje Kocoroweje duchowneje twórby je zhromadny projekt Załožby za serbski lud a chóra Lipy z podpěru farskeje wosady swj. Symana a Judy w Chrósćicach, hdźež so 2. a 3. oktobra 2016 w farskej cyrkwi nahrawaše.

1 Kónc, luby člow‘če, wopomń 00:04:00
2 Knježe, wuč nas dopomnić 00:03:29
3 Čłowjek je w swojim žiwjenju jako trawa 00:03:34
4 My nimamy tudy žane wobstajne město 00:05:17
5 Zbóžni su ći mortwi 00:03:22
6 Ja wěm, zo mój Wumóžnik žiwy je 00:03:39
7 Hdźe je, smjerć, twoje žahadło 00:02:30
8 Bóh miły z jich wočow wšitke sylzy trěje 00:02:41
9 My wočakujemy na nowe njebjesa 00:04:05
10 Budź swěrny hač do smjerće 00:04:47
11 Do twojeju rukow poručam swojeho ducha 00:03:41
12 Kak lubozne su twoje wobydlenja 00:06:32

Streamowanje za tóś tu CD se techniski hyšći pśigótujo.

Streamowanje za tóś tu CD se techniski hyšći pśigótujo.

1 Kónc, luby člow‘če, wopomń 00:04:00
2 Knježe, wuč nas dopomnić 00:03:29
3 Čłowjek je w swojim žiwjenju jako trawa 00:03:34
4 My nimamy tudy žane wobstajne město 00:05:17
5 Zbóžni su ći mortwi 00:03:22
6 Ja wěm, zo mój Wumóžnik žiwy je 00:03:39
7 Hdźe je, smjerć, twoje žahadło 00:02:30
8 Bóh miły z jich wočow wšitke sylzy trěje 00:02:41
9 My wočakujemy na nowe njebjesa 00:04:05
10 Budź swěrny hač do smjerće 00:04:47
11 Do twojeju rukow poručam swojeho ducha 00:03:41
12 Kak lubozne su twoje wobydlenja 00:06:32

Zhromadny projekt Załožby za serbski lud a chóra Lipy z podpěru farskeje wosady swj. Symana a Judy w Chrósćicach
z podpěru farskeje wosady swj. Symana a Judy w Chrósćicach

Nahrawane na předstajenjomaj »Serbskeho rekwiema«
dnja 2. a 3. oktobra 2016 w farskej cyrkwi swj. Symana a Judy w Chrósćicach

Zwukowy mišter: Alfredo Lasheras Hakobian
Zwukowe studio: GENUIN classics GbR, Lipsk | Leipzig
Redakcija: Jadwiga Kaulfürstowa
Grafiske wuhotowanje: Annett Haak · Spreedesign Bautzen GmbH
Wobrazy: Maćij Bulank (str. 1, 2, 4, 30, 31, 32, 44, 46), Serbski muzej (str. 13),
Serbski institut, Serbski kulturny archiw (str. 12), priwatne (str. 33, 35, 37, 39, 41)

LC 00695

© + ℗ Załožba za serbski lud, Budyšin 2016

1. nakład, Budyšin 2016

ZP 49 / 16 CD

weitere Projekte