Wjasele do rejki

Serbska muzika za rejowańske kupki

Na zynkonošaku namaka so rjad znatych serbskich ludowych rejow we wšelakich wariantach: z přewodom akordeona, w instrumentalnej warianće ze serbskimi ludowymi instrumentami a we wokalnej wersiji (delnjo- a hornjoserbsce). Z tym so dowupjelni dźěłowy material za rejowanske skupiny, za kotrež dotal hižo wotpowědna DVD a wučbny zešiwk předležitej.

1 Marijanka I Katyržinka, swěrna moja 00:01:32
2 Ja mam lubku z Bageńca 00:01:08
3 Anka, ty sy kołowrotna I Hanka ty sy kołowrótna 00:01:24
4 Šejc I Šewc 00:03:10
5 Och rozmilona luba mója I Och rozmilena luba moja 00:01:30
6 Marijanka, Katyržinka, swěrna moja 00:01:12
7 Ja mam lubku z Bageńca 00:01:24
8 Anka, ty sy kołowrotna I Hanka ty sy kołowrótna 00:00:57
9 Šejc I Šewc 00:02:28
10 Och rozmilona luba mója I Och rozmilena luba moja 00:01:18
11 Marijanka 00:01:12
12 Ja mam lubku z Bageńca 00:01:24
13 Anka, ty sy kołowrotna 00:00:56
14 Šejc 00:02:26
15 Och rozmilona luba mója 00:01:18
16 Katyržinka, swěrna moja 00:01:12
17 Hanka ty sy kołowrótna 00:00:58
18 Šewc 00:02:28
19 Och rozmilena luba moja 00:01:18
20 Stup dalej I Stup dale 00:01:26

21 Do Njabažkojc 00:01:12
22 Błotka luby I Hore módre 00:00:44
23 Pśecej ty chójźiš I Přeco ty chodźiš 00:01:38
24 Słužyła Anka 00:01:33
25 Do drjewa I Mamoj mój 00:01:46
26 Sławkojc mama 00:00:56
27 Pólski žyd 00:00:49
28 Do Njabažkojc 00:00:56
29 Sławkojc mama 00:00:49
30 Stup dalej I Stup dale 00:01:26
31 Do Njabažkojc 00:01:12
32 Błotka luby 00:00:44
33 Pśecej ty chójźiš 00:01:38
34 Słužyła Anka 00:01:33
35 Do drjewa 00:01:46
36 Sławkojc mama 00:00:56
37 Stup dale 00:01:26
38 Hore módre 00:00:44
39 Přeco ty chodźiš 00:01:38
40 Mamoj mój 00:01:46

Streamowanje za tóś tu CD se techniski hyšći pśigótujo.

Streamowanje za tóś tu CD se techniski hyšći pśigótujo.

1 Marijanka I Katyržinka, swěrna moja 00:01:32
2 Ja mam lubku z Bageńca 00:01:08
3 Anka, ty sy kołowrotna I Hanka ty sy kołowrótna 00:01:24
4 Šejc I Šewc 00:03:10
5 Och rozmilona luba mója I Och rozmilena luba moja 00:01:30
6 Marijanka, Katyržinka, swěrna moja 00:01:12
7 Ja mam lubku z Bageńca 00:01:24
8 Anka, ty sy kołowrotna I Hanka ty sy kołowrótna 00:00:57
9 Šejc I Šewc 00:02:28
10 Och rozmilona luba mója I Och rozmilena luba moja 00:01:18
11 Marijanka 00:01:12
12 Ja mam lubku z Bageńca 00:01:24
13 Anka, ty sy kołowrotna 00:00:56
14 Šejc 00:02:26
15 Och rozmilona luba mója 00:01:18
16 Katyržinka, swěrna moja 00:01:12
17 Hanka ty sy kołowrótna 00:00:58
18 Šewc 00:02:28
19 Och rozmilena luba moja 00:01:18
20 Stup dalej I Stup dale 00:01:26
21 Do Njabažkojc 00:01:12
22 Błotka luby I Hore módre 00:00:44
23 Pśecej ty chójźiš I Přeco ty chodźiš 00:01:38
24 Słužyła Anka 00:01:33
25 Do drjewa I Mamoj mój 00:01:46
26 Sławkojc mama 00:00:56
27 Pólski žyd 00:00:49
28 Do Njabažkojc 00:00:56
29 Sławkojc mama 00:00:49
30 Stup dalej I Stup dale 00:01:26
31 Do Njabažkojc 00:01:12
32 Błotka luby 00:00:44
33 Pśecej ty chójźiš 00:01:38
34 Słužyła Anka 00:01:33
35 Do drjewa 00:01:46
36 Sławkojc mama 00:00:56
37 Stup dale 00:01:26
38 Hore módre 00:00:44
39 Přeco ty chodźiš 00:01:38
40 Mamoj mój 00:01:46

Produktion

Nagrawanja: Audioentertainment S. Himpel, Gołkojce;Tasso Schille, Křesćan Młynk
Fota: Veikko Göhlich
Grafiske wugótowanje: mediendesign. Michael Schön; ratajczak-design

LC 00695

© + ℗ Załožba za serbski lud, Budyšin 2002.

1. nakład, Budyšyn 2002;
2. nakład, Budyšyn 2007;
3. nakład, Budyšyn 2016;

ZP 47 / 16 CD

weitere Projekte