Project Description

Za našymi gumnami

Serbske ludowe spiwy z chorom “Łužyca”

Na CD prezentěruju se spiwaŕki a spiwarje chora z wurězkom ze swójogo wobšyrnego repertoira. Nejwětšy źěl ludowych pěsnjow njejo doněnta w dolnoserbšćinje wózjawjony. Pśedlažeca CD jo zrownju dokument žyweje dolnoserbskeje spiwneje kultury.

1 Za našymi gumnami (01:10 min)
2 Šeł jo gólcyk (01:24 min)
3 Do Popojc njepójdu (01:12 min)
4 Anka w groźi doj (00:59 min)
5 Gołbjašk (01:22 min)
6 Wokoło grodu (01:37 min)
7 Luby ako pšosaŕ (02:13 min)
8 Panik w Błotack (02:00 min)
9 Na wótawje (01:07 min)
10 Rědnjejšy Jezus (02:03 min)
11 Nět daj, mój Jezus, dobru noc (02:11 min)
12 Za sebskeju gólu (02:03 min)
13 Pśědła jo Marja (02:30 min)

14 Tom jatšownemu jagnjetku (01:55 min)
15 Na łuce kwiśo gusyna kwětka (01:31 min)
16 Běžy wóda (01:57 min)
17 Kački (01:44 min)
18 Grabała Anka (00:47 min)
19 Z cuzby domoj (Błotka, lube) (00:44 min)
20 Stup dale (01:27 min)
21 Słakojc mama (00:56 min)
22 Do drjewa (01:45 min)
23 Do Njabožkojc (01:12 min)
24 Pśecej ty chóźiš (01:38 min)
25 Słužyła jo Anka (01:34 min)
26 Pastyŕ a Hanka (Anka, buź wjasoła) (01:47 min)

Streamowanje za tóś tu CD se techniski hyšći pśigótujo.

Streamowanje za tóś tu CD se techniski hyšći pśigótujo.

1 Za našymi gumnami (01:10 min)
2 Šeł jo gólcyk (01:24 min)
3 Do Popojc njepójdu (01:12 min)
4 Anka w groźi doj (00:59 min)
5 Gołbjašk (01:22 min)
6 Wokoło grodu (01:37 min)
7 Luby ako pšosaŕ (02:13 min)
8 Panik w Błotack (02:00 min)
9 Na wótawje (01:07 min)
10 Rědnjejšy Jezus (02:03 min)
11 Nět daj, mój Jezus, dobru noc (02:11 min)
12 Za sebskeju gólu (02:03 min)
13 Pśědła jo Marja (02:30 min)
14 Tom jatšownemu jagnjetku (01:55 min)
15 Na łuce kwiśo gusyna kwětka (01:31 min)
16 Běžy wóda (01:57 min)
17 Kački (01:44 min)
18 Grabała Anka (00:47 min)
19 Z cuzby domoj (Błotka, lube) (00:44 min)
20 Stup dale (01:27 min)
21 Słakojc mama (00:56 min)
22 Do drjewa (01:45 min)
23 Do Njabožkojc (01:12 min)
24 Pśecej ty chóźiš (01:38 min)
25 Słužyła jo Anka (01:34 min)
26 Pastyŕ a Hanka (Anka, buź wjasoła) (01:47 min)

Produktion

Aufnahmeleitung, digitale Bearbeitung, Abmischung und Pre-Master: Gerald Schön
Titel 19 – 25: Audioentertainment S.Himpel, Gołkojce
Gestaltung: Medienagentur Duhra, Chóśebuz
Redaktion: Milena Stockowa, John Petrik
Übersetzung: Christa Brandtowa
Fotos: Brigitte Duhrowa (alle außer 10, 11), Bernd Choritz (S. 10, 11)

Producent & pšawa

© + ℗ Stiftung für das sorbische Volk, Bautzen 2007.
1. Auflage 2007, 2. Auflage 2016

ZP 37 / 07 CD

weitere Projekte