Project Description

MDR Serbja 2018 – Hej Łužica

Serbska popularna hudźba

Serbski rozhłós je z podpěru Załožby za serbski lud nowu CD ze serbskej popularnej hudźbu wudał.

1 Lubosć kaž wulka woda je 00:03:11
2 Hej Łužica 00:02:07
3 Tam pod třěchu 00:04:08
4 Cuzy 00:03:18
5 Rjany čas 00:03:25
6 Syčomłóćawa 00:03:18
7 Sym zakuzłana 00:03:14
8 Zbožowna sym 00:03:00
9 Stysk 00:03:13
10 Kak dyrbju dale hić 00:03:41

11 Mój swět so wjerći 00:03:09
12 Nětk sym zaso tu 00:03:34
13 Mój luby smartfonko 00:03:59
14 A ja sym zaso swobodna 00:03:26
15 Dźěło njećěka 00:03:56
16 Twój posměwk 00:03:48
17 Kuzłarnča 00:03:05
18 Najrjeńše holcy 00:03:05
19 Wabjace swětnišćo 00:03:12
20 W čołmje 00:03:52

1 Lubosć kaž wulka woda je 00:03:11
2 Hej Łužica 00:02:07
3 Tam pod třěchu 00:04:08
4 Cuzy 00:03:18
5 Rjany čas 00:03:25
6 Syčomłóćawa 00:03:18
7 Sym zakuzłana 00:03:14
8 Zbožowna sym 00:03:00
9 Stysk 00:03:13
10 Kak dyrbju dale hić 00:03:41
11 Mój swět so wjerći 00:03:09
12 Nětk sym zaso tu 00:03:34
13 Mój luby smartfonko 00:03:59
14 A ja sym zaso swobodna 00:03:26
15 Dźěło njećěka 00:03:56
16 Twój posměwk 00:03:48
17 Kuzłarnča 00:03:05
18 Najrjeńše holcy 00:03:05
19 Wabjace swětnišćo 00:03:12
20 W čołmje 00:03:52

Redakcija: Handrij Špitank
Wuhotowanje: Benjamin Kindervatter
Fabrikacija: B.R. Productions & Packaging GmbH, Görlitz

Informacije:
www.mdr.de/serbski-program

Wobrazy:
www.facebook.com/MDRserbja

Producent & pšawa

©+℗ MDR Sachsen / Serbski rozhłós, Budyšyn 2018
Licencowane pśez Telepool

ZP 53 / 18 CD

wěcej projekty