TONOWE NOSARJE

Serbska muzika a słuchograśa

Ze serbskeju muziku nejwšakorakšych stilow a žanrow móžośo bogatstwo, wjelerakosć a žywosć serbskeje kultury dožywis. Wótměnjaty repertoire sega wót klasiki pśez rock až k ludowej muzice, źiśecym spiwam abo słuchograśam.