WÓ NAS

Serbska muzika a słuchograśa

Załožba za serbski lud jo južo w prědnem lěśe swójeje źěłabnosći tonowe nosarje spěchowała. Wót lěta 1998 je tež sama producěrujo a wudawa. Pód labelom “Sorbian Music” dóstanu zajmce něnto digitalny pśistup k rosćecej licbje serbskich cejdejkow.

Cełkowne póbitowanje na serbskich tonowych nosarjow a notowem materialu stój Wam w Serbskima kulturnyma informacijoma Budyšyn a “Lodka” Chóśebuz k dispoziciji.
info.sorben.com
shop.sorben.com