Project Description

Serbski rekwiem

Sorbian Requiem based on the words of the Holy Scriptures for soli, choir and orchestra by Korla Awgust Kocor (1822-1904)

The production of this spiritual work by Kocor is a joint project of the Foundation for the Sorbian People and the Lipa Choir with the support of the parish of St. Simon and Judah in Crostwitz, where it was recorded in the parish church on 2 and 3 October 2016.

1 Kónc, luby člow‘če, wopomń 00:04:00
2 Knježe, wuč nas dopomnić 00:03:29
3 Čłowjek je w swojim žiwjenju jako trawa 00:03:34
4 My nimamy tudy žane wobstajne město 00:05:17
5 Zbóžni su ći mortwi 00:03:22
6 Ja wěm, zo mój Wumóžnik žiwy je 00:03:39
7 Hdźe je, smjerć, twoje žahadło 00:02:30
8 Bóh miły z jich wočow wšitke sylzy trěje 00:02:41
9 My wočakujemy na nowe njebjesa 00:04:05
10 Budź swěrny hač do smjerće 00:04:47
11 Do twojeju rukow poručam swojeho ducha 00:03:41
12 Kak lubozne su twoje wobydlenja 00:06:32

The streaming for this CD is technically still being prepared.

The streaming for this CD is technically still being prepared.

1 Kónc, luby člow‘če, wopomń 00:04:00
2 Knježe, wuč nas dopomnić 00:03:29
3 Čłowjek je w swojim žiwjenju jako trawa 00:03:34
4 My nimamy tudy žane wobstajne město 00:05:17
5 Zbóžni su ći mortwi 00:03:22
6 Ja wěm, zo mój Wumóžnik žiwy je 00:03:39
7 Hdźe je, smjerć, twoje žahadło 00:02:30
8 Bóh miły z jich wočow wšitke sylzy trěje 00:02:41
9 My wočakujemy na nowe njebjesa 00:04:05
10 Budź swěrny hač do smjerće 00:04:47
11 Do twojeju rukow poručam swojeho ducha 00:03:41
12 Kak lubozne su twoje wobydlenja 00:06:32

Gemeinsames Projekt der Stiftung für das sorbische Volk und des Chores Lipa
mit Unterstützung der Pfarrgemeinde St. Simon und Juda zu Crostwitz

Mitschnitt zweier Aufführungen des »Sorbischen Requiems«
am 2. und 3. Oktober 2016 in der Pfarrkirche St. Simon und Juda zu Crostwitz

Tonmeister: Alfredo Lasheras Hakobian
Tonstudio: GENUIN classics GbR, Lipsk | Leipzig
Redaktion: Jadwiga Kaulfürstowa
Layout: Annett Haak · Spreedesign Bautzen GmbH
Abbildungen: Maćij Bulank (str. 1, 2, 4, 30, 31, 32, 44, 46), Serbski muzej (str. 13),
Serbski institut, Serbski kulturny archiw (str. 12), priwatne (str. 33, 35, 37, 39, 41)

Copyright & Producer

© + ℗ Foundation for the Sorbian People, Bautzen 2016

1st Edition, Bautzen 2016

ZP 49 / 16 CD

weitere Projekte