Project Description

Wjelika rěpa a druge bajki

Słuchograśe za źiśi

Za toś to słuchograśe jo Marja Krawcec źewjeś znatych bajkow napisała a zestajiła. Ingrid Hustetowa jo teksty do dolnoserbšćiny pśestajiła. Wobźěłali su je Roža Šenkarjowa, Erika Jahnowa a Gerat Nagora.

1 Wjelk a sedym kózletkow 00:09:30
2 Módry banśik 00:11:39
3 Hanzko a Gretka 00:08:50
4 Wjelika rěpa 00:05:51
5 Pymplašk a liški 00:08:21
6 Wužowy kral 00:07:05
7 Bity njebitego njaso 00:07:09
8 Złota žywnostka 00:07:51
9 Čerwjenawka 00:07:00

Streaming za tutón CD so technisce hišće přihotuje.

Streaming za tutón CD so technisce hišće přihotuje.

1 Wjelk a sedym kózletkow 00:09:30
2 Módry banśik 00:11:39
3 Hanzko a Gretka 00:08:50
4 Wjelika rěpa 00:05:51
5 Pymplašk a liški 00:08:21
6 Wužowy kral 00:07:05
7 Bity njebitego njaso 00:07:09
8 Złota žywnostka 00:07:51
9 Čerwjenawka 00:07:00

Produktion

Gornoserbske tekstowe pśedłoženje: Marja Krawce
Pśełožk do dolnoserbšćiny: Ingrid Hustetowa
Rěčna režija: Roža Šenkarjowa
Wobźěłanje: Erika Johnowa, Roža Šenkarjowa, Gerat Nagora
Zagronitosć za nagrawanje: Marja Krawcec
Techniske wobźełanje: Stefan Kostorž
Titelowy wobraz: Daniel Richter z Mosta, 9 lět
Wugotowanje: Handrij Bjeńš
Nagrawane w Studiju ORB w Chośebuzu

Producent & prawa

© + ℗ Załožba za serbski lud, Budyšin 2000.
Źěkujemy se dolnoserbskemu rozgłosoju w ORB-studiju Chośebuz za pśijaznu podpěru.

1. nakład 2000

Kat. čo. 21/00 CD

Dalše projekty