Project Description

Ak słyńco gorjej stupašo

Dolnoserbske kjarliže

Toś ta CD njedej wótbłyšćowaś wótběg serbskeje namše ako takeje, ale dokumentěrowaś wózroźenje serbskich kjarližow w Dolnej Łužycy w cerkwi a w luźe. Wóni zazněju něnto cesćej na gódownickach, w Serbskem rozgłosu, w chorach a pśi wjelesych kulturnych zarědowanjach. Teke Serbski ludowy ansambel z Budyšyna pórucyjo koncerty z dolnoserbskimi kjarližami.

1 Ak słyńco gorjej stupašo 00:02:50
2 Kristus jo se naroźił 00:01:36
3 Spiwajśo źins wjasele 00:02:11
4 Naroźło je so źiše 00:02:00
5 Jandźele tam spiwaju 00:01:27
6 Pśědła jo Marja 00:02:31
7 Strowa sy Marija 00:03:25
8 Manźelstwo 00:01:32
9 Bog, ja cu chwaliś śi 00:02:18
10 Naroźiło jo se źiśetko 00:01:37
11 Swěta noc 00:05:42
12 Ja z njebja dołoj pśidu k wam 00:02:35
13 Wjacorna modlitwa 00:02:40
14 Źi po Božej gnaźe 00:03:46

15 Ja tebje, Kněžo, chwaliś cu 00:02:05
16 Naš Bog jo lubosć 00:02:41
17 Chwal togo kněza 00:03:45
18 Žywjenja lěta 00:02:32
19 Moja lubosć 00:03:10
20 Swěta kšej 00:03:51
21 O, jatšowny row 00:03:00
22 Kristus z rowa stanuł jo 00:02:28
23 Ten kšasny źeń něnt´ pśišeł jo 00:01:40
24 Jezu słodka pastwa 00:04:12
25 Nět wocuš moja duša 00:03:10
26 Cesć buźi Bogu wušemu 00:02:35
27 Jan´ Bogu we tej wušynje 00:03:05

Streaming za tutón CD so technisce hišće přihotuje.

Streaming za tutón CD so technisce hišće přihotuje.

1 Ak słyńco gorjej stupašo 00:02:50
2 Kristus jo se naroźił 00:01:36
3 Spiwajśo źins wjasele 00:02:11
4 Naroźło je so źiše 00:02:00
5 Jandźele tam spiwaju 00:01:27
6 Pśědła jo Marja 00:02:31
7 Strowa sy Marija 00:03:25
8 Manźelstwo 00:01:32
9 Bog, ja cu chwaliś śi 00:02:18
10 Naroźiło jo se źiśetko 00:01:37
11 Swěta noc 00:05:42
12 Ja z njebja dołoj pśidu k wam 00:02:35
13 Wjacorna modlitwa 00:02:40
14 Źi po Božej gnaźe 00:03:46
15 Ja tebje, Kněžo, chwaliś cu 00:02:05
16 Naš Bog jo lubosć 00:02:41
17 Chwal togo kněza 00:03:45
18 Žywjenja lěta 00:02:32
19 Moja lubosć 00:03:10
20 Swěta kšej 00:03:51
21 O, jatšowny row 00:03:00
22 Kristus z rowa stanuł jo 00:02:28
23 Ten kšasny źeń něnt´ pśišeł jo 00:01:40
24 Jezu słodka pastwa 00:04:12
25 Nět wocuš moja duša 00:03:10
26 Cesć buźi Bogu wušemu 00:02:35
27 Jan´ Bogu we tej wušynje 00:03:05

Produktion

Redakcija, koncepcija, zestajenje a pźedsłowo: Marja Elikowska-Winklerowa
Nagrawanje, wobźěłane a produkowane: AUDIOENTERTAINMENT Siegbert Himpel, Gołkojce
Grafiske wugotowanje: Bernd Löchelt
Nimski a serbski tekst: Werner Měškank
Engelski tekst: Jana Winklerojc
Fota: Steffen Borkowy, Marja Elikowska-Winklerowa, Marta Ryškowa, Siegfried Malk, archiw Nowego Casnika

Producent & prawa

© Załožba za serbski lud, Budyšin 2000.
Z pśijaśelneju dowolnosću Detlefa Kobjele. Źěkujemy se dolnoserbskemu rozgłosoju w ORB-studiju Chośebuz za pśijaznu podpěru.

1. nakład 2002

28 / 02 CD