Project Description

Serbski rekwiem

Serbski rekwiem po słowach swjateho pisma za sola a chór z přewodom orchestra zestajał Korla Awgust Kocor (1822-1904)

Předstajenje a nahrawanje Kocoroweje duchowneje twórby je zhromadny projekt Załožby za serbski lud a chóra Lipy z podpěru farskeje wosady swj. Symana a Judy w Chrósćicach, hdźež so 2. a 3. oktobra 2016 w farskej cyrkwi nahrawaše.

1 Kónc, luby člow‘če, wopomń 00:04:00
2 Knježe, wuč nas dopomnić 00:03:29
3 Čłowjek je w swojim žiwjenju jako trawa 00:03:34
4 My nimamy tudy žane wobstajne město 00:05:17
5 Zbóžni su ći mortwi 00:03:22
6 Ja wěm, zo mój Wumóžnik žiwy je 00:03:39
7 Hdźe je, smjerć, twoje žahadło 00:02:30
8 Bóh miły z jich wočow wšitke sylzy trěje 00:02:41
9 My wočakujemy na nowe njebjesa 00:04:05
10 Budź swěrny hač do smjerće 00:04:47
11 Do twojeju rukow poručam swojeho ducha 00:03:41
12 Kak lubozne su twoje wobydlenja 00:06:32

Streaming za tutón CD so technisce hišće přihotuje.

Streaming za tutón CD so technisce hišće přihotuje.

1 Kónc, luby člow‘če, wopomń 00:04:00
2 Knježe, wuč nas dopomnić 00:03:29
3 Čłowjek je w swojim žiwjenju jako trawa 00:03:34
4 My nimamy tudy žane wobstajne město 00:05:17
5 Zbóžni su ći mortwi 00:03:22
6 Ja wěm, zo mój Wumóžnik žiwy je 00:03:39
7 Hdźe je, smjerć, twoje žahadło 00:02:30
8 Bóh miły z jich wočow wšitke sylzy trěje 00:02:41
9 My wočakujemy na nowe njebjesa 00:04:05
10 Budź swěrny hač do smjerće 00:04:47
11 Do twojeju rukow poručam swojeho ducha 00:03:41
12 Kak lubozne su twoje wobydlenja 00:06:32

Zhromadny projekt Załožby za serbski lud a chóra Lipy
z podpěru farskeje wosady swj. Symana a Judy w Chrósćicach

Nahrawane na předstajenjomaj »Serbskeho rekwiema«
dnja 2. a 3. oktobra 2016 w farskej cyrkwi swj. Symana a Judy w Chrósćicach

Zwukowy mišter: Alfredo Lasheras Hakobian
Zwukowe studio: GENUIN classics GbR, Lipsk | Leipzig
Redakcija: Jadwiga Kaulfürstowa
Grafiske wuhotowanje: Annett Haak · Spreedesign Bautzen GmbH
Wobrazy: Maćij Bulank (str. 1, 2, 4, 30, 31, 32, 44, 46), Serbski muzej (str. 13),
Serbski institut, Serbski kulturny archiw (str. 12), priwatne (str. 33, 35, 37, 39, 41)

Producent & prawa

© + ℗ Załožba za serbski lud, Budyšin 2016

1. nakład, Budyšin 2016

ZP 49 / 16 CD

weitere Projekte